it-swarm-vi.com

Video YouTube có thể được xem mà không cần sử dụng plugin Adobe Flash Player không?

Video YouTube có thể được xem mà không cần sử dụng plugin Adobe Flash Player không? Nếu vậy, phần mềm cụ thể nào khác là cần thiết?

5
Chris W. Rea

Chắc chắn rồi! Bạn có thể sử dụng phiên bản HTML5 của YouTube .

Tất cả những gì bạn cần là một trình duyệt web hỗ trợ cả thẻ video trong HTML5 và codec video h.264 hoặc định dạng WebM (với codec VP8). Bao gồm các:

  • Firefox (Phiên bản hỗ trợ WebM khả dụng tại đây )
  • Google Chrome (h.264 được hỗ trợ ngay bây giờ, phiên bản hỗ trợ WebM khả dụng qua Kênh phát hành sớm )
  • Opera (Phiên bản hỗ trợ WebM khả dụng tại đây )
  • Apple Safari (h.264, phiên bản 4+)
  • Microsoft Internet Explorer với Google Chrome Đã cài đặt khung ( Tải Google Chrome Khung )
14
Daniel Vassallo

Youtube cũng có sẵn các video bằng cách sử dụng thẻ video HTML5. Điều này hiện chỉ được hỗ trợ trong các trình duyệt gần đây và có một số cạm bẫy bổ sung trong trải nghiệm người dùng từ việc không sử dụng flash được nêu trong this bài đăng trên Blog API của YouTube.

1
nobody