it-swarm-vi.com

Tinh chỉnh phát lại YouTube

Làm cách nào để điều chỉnh độ sáng và tốc độ trong khi xem video trên YouTube?

Nếu không có cách nào để làm điều này với Flash Player của YouTube, tôi có thể làm điều này với video HTML5 (thông qua bản beta của họ ) không?

4
Roger Pate

Youtube không cung cấp điều khiển độ sáng/tốc độ. Một lập trình viên trang web có thể thực hiện các điều khiển như vậy với HTML5, nhưng youtube đã không làm như vậy. Tôi sẽ khuyên bạn nên điều chỉnh độ sáng trên màn hình hoặc tải xuống video và phát lại bằng chương trình trình phát đa phương tiện cục bộ với các điều khiển như vậy.

1
bdonlan