it-swarm-vi.com

Những lợi thế và bất lợi nào khi sử dụng HTML5 beta của YouTube?

Google có bản beta của YouTube sử dụng thẻ video của HTML5, nhưng tôi có được lợi ích gì khi sử dụng cái này, ngoài việc không phải cài đặt Flash chỉ dành cho YouTube?

14
Jeff Yates

Bốn điểm khiến HTML5 không quá hấp dẫn đối với YouTube:

  • Không thể trỏ đến một điểm cụ thể trong video bằng các phần #t=21m0s
  • Không thể xem nội dung video được bảo vệ
  • Hỗ trợ toàn màn hình (hiện tại toàn màn hình trình duyệt)
  • Ghi trực tiếp lên YouTube bằng webcam
  • Trên Firefox và Opera, chỉ những video có chuyển mã WebM mới phát trong HTML5 (tìm thấy video này trên trang HTML5 beta)

Ưu điểm được viết bởi mọi blogger ngoài kia, chủ yếu là ít bộ nhớ và khả năng tương thích trình duyệt/di động.

8
phwd

Trong OS X (và có lẽ trên Linux cũng vậy), phát lại video HTML5 sử dụng CPU ít hơn nhiều so với trình phát video Flash. Điều này có thể thay đổi khi tăng tốc phần cứng được phát hành trong OS X Flash Player (hiện có sẵn dưới dạng beta http://labs.Adobe.com/technology/flashplayer10/gala/ )

7
Marc Roberts

Sử dụng HTML5 sẽ cho phép bạn, lý tưởng nhất là tránh danh sách các vấn đề bảo mật ngày càng tăng với Flash. Mà, trong chính nó, là giá trị đủ.

5
Woot4Moo

Ưu điểm tốt nhất của HTML5 của trình phát YouTube là khả năng tương thích với các thiết bị Android. Khi người dùng nhấp vào trình phát để xem video, không cần bỏ qua Ứng dụng YouTube. Chỉ cần nhúng và xem video trong trang, không có vấn đề Flash. Tại PresentationTube, chúng tôi sử dụng HTML5 để cho phép người dùng di động xem video trong trang giống như máy tính để bàn.

1
Alaa Sadik