it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể xem TẤT CẢ các video mới nhất từ ​​đăng ký của mình trên Youtube?

Theo mặc định, Youtube áp dụng một số bộ lọc cho danh sách video đăng ký mới nhất chỉ hiển thị 1 video mới nhất trên mỗi kênh đã đăng ký hoặc đại loại như thế. Vì vậy, nếu một mục đăng ký có 10 video chỉ có 1 video mới nhất sẽ được thêm vào hỗn hợp.

Làm cách nào để xem tất cả các video mới nhất từ ​​tất cả các đăng ký của tôi theo thứ tự thời gian đảo ngược?

2
serg555

Các kênh trên YouTube có nguồn cấp RSS, vì vậy, hãy đăng ký tất cả các nguồn cấp RSS của kênh yêu thích của bạn trong Google Reader (hoặc một trình đọc nguồn cấp dữ liệu trực tuyến khác).

1
Gelatin