it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể tải video> 15 phút lên YouTube?

Tôi thấy rằng một số người dùng YouTube có video khá dài. Nhưng nếu tôi từng cố tải lên một video có độ dài hơn 15 phút, YouTube sẽ ngăn tôi lại. Làm cách nào tôi có thể nhận được nhiều đặc quyền hơn trong YouTube?

43
George S

Bạn không thể mà không trở thành đối tác.

Giới hạn tải lên trên các video YouTube đã được tăng từ 10 phút lên 15 phút. Một trong những lý do chúng tôi có thể tăng giới hạn thời gian video là vì chúng tôi đã thực hiện các cải tiến gia tăng cho công nghệ ID nội dung của mình để giúp chủ sở hữu nội dung quản lý video của họ trên YouTube. Chúng tôi mong muốn tăng giới hạn tải lên khi Content ID tiếp tục phát triển và thậm chí còn tinh vi hơn nữa.

Nếu bạn muốn tải lên video dài hơn 15 phút, hãy thử một trang web khác như Vimeo , Blip.tv hoặc Viddler . Bạn cũng có thể tự lưu trữ nó bằng cách sử dụng JWPlayer và CDN, chẳng hạn như CloudFront . Như Ngay cả Miên đã nói trong các bình luận, bạn cũng có thể xem bạn có thể trở thành đối tác không.

45
Gelatin

Bạn có thể tải lên video dài hơn 15 phút, nhưng bạn sẽ cần xác minh chính mình bằng cách sử dụng cuộc gọi thoại từ Google hoặc SMS từ chúng bằng mã xác minh.

Từ trang hỗ trợ của họ :

Theo mặc định, bạn có thể tải lên các video dài 15 phút. Để tải lên video dài hơn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Truy cập trang tải lên tại www.youtube.com/my_ideo_upload .
  2. Nhấp vào Tăng giới hạn của bạn ở cuối trang.
  3. Thực hiện theo các bước để xác minh tài khoản của bạn với một điện thoại di động. Hiện tại chúng tôi có thể cung cấp các cách khác để xác minh tài khoản của bạn.
3
Hydra