it-swarm-vi.com

Các video YouTube được chọn để đưa vào Google Maps như thế nào?

Ngoài việc định vị video qua tài khoản YouTube của bạn, còn có quá trình nào khác liên quan đến việc hiển thị chúng trên lớp phủ 'Thêm ... video' trong Google Maps không?

Biên tập:

Cũng như định vị địa lý một video thử nghiệm, tôi đã nhúng nó vào bản đồ Google công khai . Nó đã ở đó từ cuối tháng 3 năm 2010.

4
pelms

Tôi tin ngay bây giờ cách duy nhất là bằng cách định vị video hoặc bằng cách nhúng video vào bản đồ bạn đã tạo .

1
Josh Curren

Tôi nghĩ chỉ cần chỉnh sửa, bạn phải chọn trên bản đồ nơi bạn quay video và google maps sẽ tự động lấy nó.

0
Vincente