it-swarm-vi.com

Sự cố cài đặt Openfire - Không thể đăng nhập vào bảng quản trị

Tôi đang cố gắng để có được Openfire để cài đặt trên máy ảo Ubuntu, tuy nhiên sau khi hoàn thành trình cài đặt dựa trên web, tôi không thể đăng nhập vào bảng quản trị.

Cho đến nay tôi:

 • đã tải xuống trình cài đặt Debian
 • Cài đặt bằng tùy chọn chứng khoán
 • Đã thêm cơ sở dữ liệu và xây dựng cấu trúc bằng tệp SQL được cung cấp
 • Đã hoàn thành trình cài đặt dựa trên web

Bây giờ tôi đang cố gắng đăng nhập bằng tên người dùng: admin và mật khẩu của mình, tuy nhiên tôi liên tục gặp lỗi tên người dùng/mật khẩu. Có một bản ghi được tạo trong cơ sở dữ liệu MySQL hiển thị người dùng quản trị viên có mật khẩu được mã hóa và việc đổi thành mật khẩu chưa được mã hóa không hoạt động. vấn đề ở đây là gì?

15
Lobe

Tôi đã có cùng một vấn đề, ít biết và có vẻ như lỗi không có giấy tờ. Hãy thử khởi động lại máy chủ sau khi bạn cài đặt.

Đã làm cho tôi.

23
SpaceManSpiff

Tôi phải tự đặt mật khẩu, trang thiết lập không lưu nó. Khởi động lại máy chủ không giúp được gì.

Nếu bạn đang sử dụng db nhúng trên Windows, thì đây sẽ là embed-db/openfire.script:

INSERT INTO OFUSER VALUES('admin',NULL, ...

Thay đổi NULL thành mật khẩu của bạn. Sau đó khởi động lại máy chủ OpenFire của bạn.

6
StuffMaster

Đăng nhập quản trị Openfire Cách thay đổi đăng nhập quản trị viên của Openfire khi sử dụng Windows Vista và cơ sở dữ liệu nhúng:

 1. Tắt máy
 2. Là Quản trị viên Windows, Chỉnh sửa

  C:\Tệp chương trình (x86)\Openfire\embed-db\openfire.script

 3. Thay đổi dòng trông giống như thế này

  XÁC NHẬN VÀO GIÁ TRỊ CỦA OFUSER ('admin', NULL, '', 'Administrator', 'admin', '0', '0')

  đến

  XÁC NHẬN VÀO GIÁ TRỊ CỦA OFUSER ('admin', '', NULL, 'Administrator', 'admin', '0', '0')

 4. Lưu tệp, thoát khỏi trình chỉnh sửa

 5. Khởi động lại Openfire
3
hasan vidin

Chúng tôi cài đặt và triển khai OpenFire trên Ubuntu khá thường xuyên. Dưới đây là phần cắt/dán nhanh THAM GIA từ Wiki công ty nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi cũng cài đặt sẵn webmin và/hoặc virtualmin trên một số máy chủ chỉ để giúp mọi việc sau này dễ dàng hơn:

Cài đặt trước

Sudo -s

cập nhật apt-get && apt-get dist-nâng cấp

mkdir/home/kpwadmin/openfire-install

mkdir/home/kpwadmin/virtualmin-install

cd/home/kpwadimn/virtualmin-install

cài đặt apt-get Sun-Java6-jre

Cài đặt

Tải xuống gói .deb mới nhất từ ​​openfire.org. Chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản 3.6.2 của Openfire trong bài viết này.

cd/home/oacadmin/openfire-install

wget http://www.igniterealtime.org/doadServlet?filename=openfire/openfire_3.6.2_all.deb

Cài đặt openfire_3.6.2_all.deb bằng dpkg

dpkg -i openfire_3.6.2_all.deb

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL cho Openfire

Khởi chạy firefox và truy cập serverip/phpmyadmin (ví dụ: 72.11.123.59/phpmyadmin), đăng nhập vào phpmyadmin với quyền root.

nhấp vào đặc quyền

thêm người dùng mới

Tên đăng nhập: openfire

Chủ nhà: địa phương

Mật khẩu: "một cái gì đó an toàn"

Trong phần có tiêu đề "Cơ sở dữ liệu cho người dùng", nhấp vào nút radio "tạo cơ sở dữ liệu có cùng tên và cấp tất cả các đặc quyền"

bấm 'đi'

Giao diện web

Mở một tab khác trên firefox và truy cập serverip: 9090 (ví dụ: 123.0.0.59:9090) để tiếp tục cài đặt bằng giao diện web.

chọn tiếng anh

Vv, v.v.

Hi vọng điêu nay co ich...

2
KPWINC

http://blog.taragana.com/index.php/archive/how-to-recover-openfire-admin-password/

tuy nhiên điều này không liên quan đến lập trình ....

2
mog

Khởi động lại không làm điều đó cho tôi, Theo lời khuyên ở trên, tôi cũng chỉnh sửa openfire.script (tôi đang sử dụng cơ sở dữ liệu nhúng) và sau đó tôi có thể đăng nhập tốt (Ubuntu 9.10)

0
Tronman

Có cùng một vấn đề với cài đặt trên Windows bằng tùy chọn cơ sở dữ liệu nhúng. Gỡ cài đặt, xóa thư mục, cài đặt lại không sửa nó. Chỉ có một khởi động lại sẽ chữa nó

0
Hightechrider

Xem hướng dẫn đầy đủ này để cài đặt Openfire với việc khắc phục các sự cố phổ biến.

http://www.expertcore.org/viewtopic.php?f=74&t=1851

0
NeoCambell

Nó mặc định là "admin" cho người dùng và "admin" cho mật khẩu ngay cả khi bạn cung cấp mật khẩu được nhúng trên windows (Chỉ fyi).

0
user181224

Tôi đã cài đặt gói openfire.deb cho máy chủ Ubuntu và gặp vấn đề tương tự: thậm chí không thể đăng nhập lần đầu với tư cách quản trị viên. Tôi đã làm như sau: chmod o + rx/usr/share/openfire

Hóa ra người dùng không có quyền thậm chí đọc thư mục. Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng bây giờ tôi có thể đăng nhập :)

0
Dmitriy

Sử dụng Openfire 3.7.1 trên Windows mật khẩu cho người dùng adminadmin, bất kể tôi là gì được nhập trong trình hướng dẫn thiết lập.

Cảm ơn câu trả lời này Tôi đã tìm thấy dòng

INSERT INTO OFUSER VALUES('admin','admin',NULL,'Administrator','[email protected]','0','0')

trong tệp nhúng-db/openfire.script để dễ dàng tìm ra.

0
Silas

Đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập chỉ bằng tên người dùng chứ không phải toàn bộ địa chỉ email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản (ví dụ: nếu bạn thiết lập [email protected], hãy đăng nhập chỉ bằng quản trị viên).

Nếu bạn có dấu chấm câu hoặc ký tự đặc biệt trong mật khẩu đăng nhập, điều đó sẽ gây ra sự cố - nhưng trong câu hỏi của OP, bạn đang sử dụng tài khoản có mật khẩu hợp lệ.

Theo tài liệu chính thức :

 1. Đặt lại hoặc thêm thông tin quản trị viên trong bảng ofproperty:

  DELETE FROM OFPROPERTY WHERE NAME='admin.authorizedJIDs';
  INSERT INTO OFPROPERTY VALUES('admin.authorizedJIDs','[email protected],[email protected]');
  

  Nếu bạn đang sử dụng cơ sở dữ liệu nhúng, thì bạn có thể chạy các truy vấn này bằng cách chỉnh sửa nhúng-db/openfire.script

 2. Hoặc thêm một quản trị viên khác vào conf.xml.

  <admin>
    <authorizedJIDs>[email protected], [email protected]</authorizedJIDs>
  </admin>
  

  Dựa trên trang này mặc dù, tôi nghi ngờ rằng cài đặt này đã được đổi tên thành <authorizedUsernames> thay vì <authorizedJIDs>

 3. Bạn cũng có thể thiết lập chạy lại , mặc dù theo kinh nghiệm của tôi, điều đó không phải lúc nào cũng có ích.

  edit /conf/openfire.xml and change the <setup> tag to false
  
 4. Để đầy đủ, những người khác đã trả lời ở trên rằng bạn có thể chỉnh sửa bảng ofuser. [Bản thân tôi đã không gặp nhiều may mắn].

Đừng quên dừng lại và khởi động lại openfire sau khi thực hiện các thay đổi, bao gồm cả thiết lập đang chạy. [Vâng, tôi biết điều đó thật ngớ ngẩn. Dù sao đi nữa, nếu bạn muốn OpenFire hoạt động.]

0
SamGoody

Tôi đã cài đặt và gỡ cài đặt nhiều lần trên Windows XP Máy SP3 chuyên nghiệp sử dụng cơ sở dữ liệu nhúng của Openfire 3.6.4. Không thể đăng nhập vào adminconsole. Cài đặt cuối cùng tôi đã khởi động lại trực tiếp sau khi cài đặt và cho phép tôi đăng nhập ngay bây giờ :)

Tôi hy vọng điều này sẽ giúp cảm giác bực bội khi không đăng nhập được trong khi bạn chỉ cần đặt mật khẩu !! Lỗi lạ, mặc dù.

0
Wim

Nếu nó có trên Ubuntu 16.04, thì hãy thử sử dụng gói debian "openfire_3.9.3_all" thay vì "openfire_4.1.0_all" mới nhất. Gói mới nhất bị lỗi trong quá trình cài đặt của bạn để điền chi tiết mật khẩu mới. Vấn đề đó không được giải quyết. Tốt hơn để sử dụng phiên bản trước. Nó hoạt động tốt.

0
Rajnesh Thakur

Tôi biết có rất nhiều câu trả lời, nhưng tôi đã tìm thấy nguồn thất vọng của mình sau khi tôi đã thay đổi tên máy chủ cho máy chủ trong openfire. Cách khắc phục để tôi đăng nhập:

 1. đi đến sql và bảng mở của Property trong cơ sở dữ liệu openfire của bạn
 2. thay đổi admin.lawJIDs từ tôi @ oldhostname thành tôi @ newhostname; phân tách mỗi người dùng bằng dấu phẩy
 3. Dừng Openfire, và sau đó khởi động lại-- nó sẽ tải quản trị viên vào bộ nhớ

Gỡ cài đặt openfire có thể không xóa cơ sở dữ liệu sql, vì vậy vấn đề của bạn sẽ tiếp tục. Ngoài ra, bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu mới và cài đặt lại vào cơ sở dữ liệu mới.

0
scape

Cài đặt của tôi trên CentOS 5.3 cho kết quả tương tự. Tôi không thể đăng nhập với tư cách quản trị viên sau khi cài đặt.

Tôi đã khởi động lại cả máy chủ HTTP và Openfire. Đăng nhập đã được cấp sau đó.

[[email protected] ~]# service httpd restart
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]

[[email protected] ~]# service openfire restart
Shutting down openfire:
Starting openfire:
0
xyz

Tôi gặp vấn đề tương tự với 3.6.4, vì vậy tôi đã tải xuống 3.6.3 và nó hoạt động tốt.

Bạn có thể thay thế '4' bằng '3' trong liên kết tải xuống để nhận 3.6.3 ...

0
bjnortier

Tôi đã đăng nhập thành công với thiết lập dựa trên xác thực LDAP với máy chủ MySQL. Tôi đã đăng nhập với tư cách là "quản trị viên" với mật khẩu được cho là cập nhật, vẫn là "quản trị viên". Tôi hy vọng điều này sẽ giúp những người khác có thể nhổ tóc giống như tôi.

Tái bút: http://www.yosemitescouting.org/images/Yosemite%20Sam.bmp

0
shiny