it-swarm-vi.com

Tôi có thể lấy Wordpress để tải lên hình ảnh vv qua FTP thay vì hệ thống tệp không?

Tôi đang cài đặt một blog Wordpress trên một trang web chạy từ cụm máy chủ. Chúng tôi chỉ có thể tải lên các tệp thông qua FTP (được đồng bộ hóa với các máy chủ web). Mọi tệp được ghi vào máy chủ thông qua trang web sẽ bị xóa sau khoảng 5 phút.

Tôi đã tìm thấy một vài plugin FTP cho Wordpress, có vẻ như chúng sẽ cho phép tôi tải lên các tệp bằng FTP. Vấn đề là, chúng ta cần phải đi đến plugin đó và tải lên các tệp, sau đó quay lại bài đăng WP để thêm chúng ... thật sự không tiện lợi lắm.

Tôi biết Wordpress có khả năng FTP khi cài đặt plugin và chủ đề, nhưng có cách nào để có được Wordpress để sử dụng FTP cho trình quản lý tải lên chính khi viết bài không?

7
DisgruntledGoat

Có, chúng tôi đã có một tình huống tương tự và quyết định sử dụng điều này http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/

w3-Total-cache cho phép bạn đặt CDN để phục vụ hình ảnh, cũng như Amazon S3, v.v. CDN cũng có thể là tài khoản FTP thông thường. Chúng tôi thiết lập tài sản.example.com đã chỉ ra một số chi tiết FTP cho nó. Khi một tác giả xuất bản một bài đăng, mọi tệp đính kèm sẽ tự động được tải lên CDN và các đường dẫn hình ảnh được viết lại.

2
Tom