it-swarm-vi.com

Có một plugin OpenID tốt hơn cho wordpress?

Phiên bản cuối cùng được phát hành cho plugin này là 3.3.2 và nó đã bị hỏng. Bất cứ khi nào tôi nhấp vào "Nâng cấp tất cả các plugin của mình", openid của tôi bị hỏng và tôi không thể đăng nhập vào Stack Overflow cho đến khi tôi hạ cấp plugin này :)

Có một sự thay thế?

Chỉnh sửa - Tôi đang tìm kiếm chủ yếu cho hỗ trợ Nhà cung cấp OpenID . Hỗ trợ người tiêu dùng là tốt đẹp để có.

3
ripper234

Tôi sử dụng RPX và chưa bao giờ gặp sự cố với nó. Có một plugin WordPress tốt .

1
Callan