it-swarm-vi.com

Cấu hình người dùng RƯỢU

Tôi đang xây dựng lại một hệ thống Ubuntu và đây là sự cố mà tôi gặp phải khi cài đặt ban đầu.

Vấn đề là ở đây: Trong tài khoản nhà của tôi tôi đã cài đặt ứng dụng vào Wine và tất cả đều tốt. Tuy nhiên, tôi có một tài khoản thứ hai mà tôi sử dụng cho mục đích công việc. Vì vậy, tôi mở Wine trong tài khoản thứ hai và hóa ra tài khoản nhà của tôi Ứng dụng rượu vang không được cài đặt. Vì vậy, về cơ bản tôi cũng phải cài đặt các ứng dụng vào tài khoản người dùng thứ hai. Điều này thực sự không hiệu quả vì có khoảng 600 MB ứng dụng. (Lúc đó tôi mới dùng linux và không có thời gian để làm điều này đúng cách.)

Dù sao, vì về cơ bản tôi đang bắt đầu lại, điều tôi muốn làm là cài đặt ứng dụng Wine và có sẵn cho nhiều người dùng.

Câu hỏi: Làm cách nào để cung cấp ứng dụng Wine cho nhiều người dùng?

Cảm ơn.

6
wdypdx22

Tôi đã tìm thấy:

http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=3205534

Tất cả những gì bạn cần làm là làm theo các bước và biến 2 tài khoản thành một phần của nhóm hiện tại plugdev bằng cách truy cập Hệ thống> Quản trị> Người dùng và Nhóm và chỉnh sửa thuộc tính "Nhóm" thành "plugdev"

Cập nhật: Wine đã triển khai kiểm tra bảo mật bổ sung để ngăn chặn việc sử dụng rượu làm root ( http://wine.1045685.n5.nabble.com/Bug-30647-New-WINEPREFIX-quot-not-own-by-you -quot-không cần thiết-hạn chế-td5703178.html ), vì vậy giải pháp này để chia sẻ toàn bộ thư mục .wine giữa nhiều người dùng không còn hoạt động. Trong trường hợp bạn nhận được lỗi ".wine không thuộc sở hữu của bạn", thay vì chia sẻ toàn bộ thư mục .wine thành/home/Wine, chỉ thực hiện cho thư mục .wine/drive_c.

4
Micheal Harker

Wine không hỗ trợ đúng cách nhiều người dùng theo nghĩa Linux. "Điều tồi tệ" xảy ra nếu hai người dùng khác nhau cố gắng sử dụng cùng một Tiền tố rượu vang (cài đặt rượu vang như ~/.wine) cùng một lúc.

Tuy nhiên, nếu đây không phải là điều bạn cần lo lắng thì bạn sẽ muốn tạo một thư mục có quyền truy cập của cả hai người dùng và sau đó tạo liên kết tượng trưng cho nó dưới dạng ~/.wine.

6
Scott Ritchie