it-swarm-vi.com

Sao chép kiểu X11 trên Chọn trong Windows?

Có cách nào để cấu hình MS Windows để sao chép văn bản vào bảng tạm ngay lập tức khi được chọn không? Hoặc có một tiện ích bổ sung nào thực hiện điều này? Tôi đang nghĩ về kiểu X11 trong đó chỉ cần chọn đặt văn bản vào bảng tạm và một lần nhấp chuột sẽ dán nó.

9
bmb

Tôi chưa bao giờ thử nó, nhưng True X-Mouse Gizmo có vẻ như nó sẽ làm chính xác những gì bạn muốn.

9
Dan Walker

Tôi đã thử True X-Mouse Gizmo và nó rất tuyệt nhưng việc thiếu các tùy chọn cấu hình cũng không phù hợp với tôi. AutoClipX là một giải pháp khác:

http://12bytes.org/software/autoclipx

Nó không miễn phí, nhưng anh ta chỉ yêu cầu $ 5.

5
Antonius Bloch