it-swarm-vi.com

Office Communicator Tab Tab IM? Tiện ích Windows Tab?

Có cách nào để lấy Office Communicator + Tabed IM windows không? Một cái gì đó được hỗ trợ trực tiếp bởi Microsoft hoặc tiện ích của bên thứ ba sẽ tổng hợp các cửa sổ thành các tab thuộc cùng một ứng dụng?

FWIW, tôi đang sử dụng công cụ giao tiếp văn phòng 2007

5
Jon Erickson

Tôi đã tìm thấy các tiện ích này để cung cấp tab cho các ứng dụng

CHỈNH SỬA

Kết thúc mua WindowTabs . Nó đang hoạt động khá tốt. =)

4
Jon Erickson