it-swarm-vi.com

Chạy máy tính để bàn ảo (như Spaces trên Mac OS) trên Windows 7

Tôi sử dụng nhiều mũi tên Ctrl cho máy tính để bàn ảo mới trên MacBook để có thêm bất động sản, sắp xếp các ứng dụng và cửa sổ tương tự và giúp tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm.

Làm cách nào tôi có thể có được tính năng tương tự hoặc tương tự để hoạt động trong Windows 7?

Hành vi mũi tên Ctrl trên Mac mà tôi đang nói đến bao gồm những thứ như:

  • Phím tắt để trượt sang màn hình mới

  • Trượt cửa sổ/ứng dụng sang Edge sẽ kích hoạt/di chuyển ứng dụng sang màn hình ảo đó

  • Chế độ xem thu nhỏ cho phép bạn xem vị trí và vị trí của tất cả các cửa sổ trên tất cả các máy tính để bàn

  • Biểu tượng/khung nhìn trên thanh tác vụ cho phép dễ dàng nhảy hai lần đến bất kỳ máy tính để bàn nào

  • Nhớ những ứng dụng nào mở trong máy tính để bàn ảo, khi khởi chạy lại sẽ đưa bạn đến màn hình đó để khởi chạy ứng dụng

(Và, không, 'cài đặt Mac OS X' không phải là thứ tôi đang tìm kiếm.)

14
davebug

Có, bạn có thể sử dụng máy tính để bàn ảo trong Windows sử dụng các công cụ Sysiternals. Máy tính để bàn là mô-đun bạn muốn sử dụng.

7
spowers

Kiểm tra với nhà cung cấp thẻ video của bạn.

Nvidia có tiện ích "máy tính để bàn ảo" hoạt động giống như chức năng Không gian làm việc KDE của tôi.

3
pcapademic