it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể truy cập URL của mẫu trong Wikipedia?

Ví dụ: trong bài viết Kobe Bryant , bạn có thể thấy rằng nó sử dụng mẫu Infobox NBA Player khi bạn Xem Nguồn . Làm thế nào tôi có thể đến trang của mẫu này?

2
Senseful

Chỉ cần tìm kiếm Template:templatename và bạn sẽ được đưa đến trang cho mẫu được đề cập.

1
bdonlan