it-swarm-vi.com

Có một thứ như giao diện / giao diện GUI của giao diện người dùng giống như bảng điều khiển WordPresskhông?

Gần đây tôi đã xem xét việc cài đặt một công cụ wiki, để cung cấp - như với hầu hết các wiki - kho lưu trữ thông tin có thể chỉnh sửa của người dùng. Tôi đã xem xét ba động cơ cụ thể:

Sở thích của người dùng của tôi có xu hướng đối với MediaWiki (có lẽ là do sự quen thuộc và một số vấn đề về nhận thức thương hiệu), điều này rất tốt với tôi. Nhược điểm của công cụ wiki này là các tùy chọn quản trị/cấu hình của nó dường như bị ... lỗi thời. Một đồng nghiệp đã mô tả nó là php và cầu nguyện , có vẻ như là một đánh giá công bằng.

Vì vậy, tôi tự hỏi: có một trình cắm, hoặc tài nguyên khác, cho phép trình chỉnh sửa cấu hình kiểu bảng điều khiển đơn giản (ví dụ như WordPress) không?

2
David Thomas

Bạn có thể muốn xem Tiện ích mở rộng: Cấu hình . Có thể lưu ý rằng các nhà phát triển MediaWiki thực sự muốn cấu hình là một tệp php linh hoạt hơn.

2
neo