it-swarm-vi.com

Cách tốt nhất để trình bày trực quan một sơ đồ trang web là gì?

Bạn có biết những mẫu phổ biến nào cho biểu diễn đồ họa của sơ đồ trang web không?

12
Cristian Pascu

Hagan Rivers đã đề xuất một mô hình rất hữu ích để thể hiện sự điều hướng của một trang web trong bài thuyết trình của cô ấy Thoát khỏi Địa ngục dẫn đường, bạn nên xem xét nó . Cô nói rằng tốt hơn là sử dụng bản đồ ứng dụng vì hệ thống điều hướng có thể được xem như là một ứng dụng có mục tiêu đưa bạn đến màn hình bạn cần.

Nó rõ ràng hơn nhiều so với một sơ đồ trang web thông thường, và nó trông tốt hơn rất nhiều.

10
Pam Rdz

Flowcharts là công cụ phổ biến nhất để thể hiện trực quan cấu trúc trang web, theo như tôi biết.

Dưới đây là một vài ví dụ:


flowchart 1


flowchart image 2

2
Andy Fleming

Đây là một mẫu điều hướng menu điện thoại di động. Đây chỉ là một ý tưởng.

alt text

tới Clara Gaggero cho biết thêm chi tiết

1
igor