it-swarm-vi.com

Ứng dụng web ưa thích dựa trên ứng dụng IRC?

Tôi thường không liên lạc qua IRC và do đó không cài đặt ứng dụng khách. Để tránh phải tải xuống ứng dụng khách tôi muốn sử dụng dịch vụ IRC dựa trên web. Khách hàng dựa trên web nào IRC tồn tại và sở thích của bạn là gì?

13
ahsteele

Mibbit có giao diện người dùng sạch, không yêu cầu bất kỳ plugin nào và có tính năng nhúng.

9
Gelatin

Tôi đã sử dụng 3 giải pháp trước đó, tuy nhiên tôi thấy rằng http://webchat.freenode.net/ dường như có giao diện (đọc: tối giản) mượt mà nhất và bộ tính năng tốt nhất.

3
mike the mike

Tôi đã sử dụng CGI :: IRC được cài đặt trên máy chủ của riêng tôi để truy cập IRC. Nó không hoàn hảo, nhưng nó hoạt động và miễn phí :)

2
x3ja

Trên IRCNet và EFNet, bạn có thể sử dụng: http://webchat.xs4all.nl/index.php

http://chat.ircnet.org chuyển hướng đằng kia.

0
Vili

Một công cụ mới hơn mà tôi chạy vào được gọi là Alice , có giao diện người dùng thực sự đẹp và đơn giản. Nếu bạn không muốn chạy riêng, họ đang làm việc trên một phiên bản được lưu trữ.

0
Jorge Castro

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp mà bạn có thể cài đặt vào máy chủ web của riêng mình, thì một giải pháp thay thế cho CGI: IRCqwebirc . Một sự so sanh:

  • CGI: IRC được viết bằng Perl; qwebirc được viết bằng Python
  • CGI: IRC yêu cầu máy chủ web (và chạy dưới dạng CGI); qwebirc chứa máy chủ web của riêng nó (dựa trên Twisted ), chạy trên cổng TCP chuyên dụng của nó
  • CGI: IRC sử dụng một quy trình cho mỗi kết nối (có thể tiêu tốn quá nhiều bộ nhớ); qwebirc chạy trong một tiến trình duy nhất, bất kể có bao nhiêu kết nối (vì vậy nó sử dụng ít bộ nhớ hơn)
  • độ trễ trên mỗi tin nhắn (cả đến và đi) là rất thấp đối với cả CGI: IRC và qwebirc
0
pts