it-swarm-vi.com

Ứng dụng để hiển thị Word / PowerPoint / PDF trong một trang

Tôi đang tìm kiếm một ứng dụng có thể được nhúng trong một trang web cho phép xem các tệp PDF, Tài liệu Word và PowerPoint được tải lên. Càng nhiều nó có thể hỗ trợ tốt hơn. Một với một số loại API để tự động nhúng các tệp.

http://www.scribd.com/ có vẻ đầy hứa hẹn nhưng có ai có kinh nghiệm sử dụng nó, hoặc một người khác không?

1
corymathews

Trình xem Google Docs .

Bạn chỉ cần nối URL của tài liệu vào URL của trình xem tài liệu, sau đó ném nó vào iframe hoặc thứ gì đó. Không cần API. Hỗ trợ PDF, PPT và TIFF.

1
davr

Đã cập nhật: Box gần đây đã đạt được nhúng Box.net

0
phwd

Đối với PDF thử PDF2SWF , nó hơi xấu và không hỗ trợ bánh xe cuộn, nhưng nó hoạt động và miễn phí. Bạn cũng phải tự lưu trữ nó, nhưng điều đó cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn và cho phép bạn nhúng các tệp động nếu trang web của bạn thiết lập trang web của bạn để làm điều đó.

Họ có bản demo của nó ở đây.

0
Gelatin
0
Tal Galili