it-swarm-vi.com

Những dịch vụ tồn tại để kiểm tra thời gian tải trang web?

Tôi biết về YSlow với Firefox và http://webwait.com/ .

Bất kỳ dịch vụ khác xung quanh?

8
Tal Galili
9
Jeff Atwood
0
Tal Galili
  1. Kiểm tra toàn bộ công cụ Pingdom: http://tools.pingdom.com/fpt
0
danielmiessler

Google-Chrome và Opera đã tích hợp sẵn các công cụ để phân tích trang web, bao gồm cả thời gian tải.

0
akira

Ngoài YSlow và WebPageTest được đề cập trong các câu trả lời khác, tôi sử dụng tiện ích mở rộng LORI (thông tin yêu cầu) cho Firefox trong quá trình phát triển để đưa ra dấu hiệu nhanh về tốc độ trang.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1743/

Nó thêm một vài trường vào thanh trạng thái để cung cấp cho bạn tổng quan nhanh về một số số liệu quan trọng: thời gian đến byte đầu tiên, thời gian hoàn thành, tổng kích thước, số lượng yêu cầu

Thanh trạng thái LORI http://cl.ly/1XHi/content

0
Marc Roberts