it-swarm-vi.com

Gửi email nặc danh

Có dịch vụ nào cho phép một người gửi email nặc danh không?

Hoặc, nếu không ẩn danh, một địa chỉ sẽ tạo một địa chỉ email tạm thời?

12
Woot4Moo

Tôi đã sử dụng một vài lần 10 phút Mail dịch vụ.

Chỉ cần tìm một dịch vụ hữu ích khác cho phép bạn tạo bí danh email tạm thời: tempalias .

15
Drake

Thế còn Hushmail ?

Hushmail cung cấp tài khoản email miễn phí, an toàn. Email được mã hóa và spam/virus được quét.

3
bstpierre

Theo như tôi biết AKA-Post thực hiện một điều tương tự.

Với akapost, bạn có thể gửi và nhận email từ tài khoản email hiện tại của mình, nhưng vẫn giữ địa chỉ email thực của bạn ở chế độ riêng tư.

Thêm vào đó, không có chi phí cho bạn, booya!

2
Jemus42