it-swarm-vi.com

Công cụ tìm kiếm cho các mô hình 3D

Tôi muốn sử dụng Google SketchUp để thiết kế phòng của mình. Tôi có thể tìm Mô hình 3D ở đâu để lấp đầy không gian trống trong các phòng được thiết kế của mình?

Điểm thưởng để tìm kiếm các Mô hình 3D có giao diện tương tự, dựa trên các mô hình hiện có mà tôi đã có trên hộp của mình (hãy xem dự án chiến thắnghoàng tử để có ý tưởng về những gì tôi đang tìm kiếm)

Tôi không muốn "tìm kiếm 3D" như trong "Chúng tôi chỉ hiển thị kết quả tìm kiếm thông thường theo cách 3D và gọi tìm kiếm 3D này", chẳng hạn như kickfly.com và lượt thích.

5
akira

Google có một công cụ tìm kiếm như vậy gọi là D Warehouse.

2
Gelatin

Bộ lọc 3D trông giống như một ứng dụng web Nice.

1
akira