it-swarm-vi.com

Bất kỳ thay thế tốt cho Google Alerts?

Google Alerts là một ứng dụng web phong nha và tôi sử dụng nó để theo dõi một số chủ đề, nhưng tôi nhận được một email pr. chủ đề mỗi ngày, và nó hơi khó để theo dõi.

Có lựa chọn thay thế nào tốt không, ví dụ như một lựa chọn có thể cho phép tôi theo dõi nhiều chủ đề và được thông báo về tin tức trong các danh mục khác nhau?

Một cái gì đó kết hợp phương tiện truyền thông xã hội, tìm kiếm trên web, tin tức và blog sẽ được quan tâm.

3
grm

Tôi tìm thấy Đề cập xã hội thậm chí còn đầy đủ hơn Google Alerts.

0
Olivier Lalonde

Cảnh báo Giga là lựa chọn duy nhất tôi tìm thấy.

Cách khác của bạn là để Google Alerts cung cấp thông báo của bạn thông qua các nguồn cấp dữ liệu RSS thay vì email. Sau đó, bạn có thể kết hợp tất cả các nguồn cấp RSS thành một nguồn cấp RSS duy nhất bằng Yahoo! Ống.

0
jangosteve