it-swarm-vi.com

Những nhà đăng ký DNS nào sẽ ẩn thông tin WHOIS của tôi?

Trong khi duyệt câu hỏi này , một số câu trả lời được đề cập rằng một số nhà đăng ký nhất định sẽ thay thế thông tin whois của bạn bằng thông tin riêng của họ. Bất cứ ai cũng có thể cung cấp chi tiết về đăng ký nào cung cấp dịch vụ này?

3
Wolfwyrd

Nhiều công ty đa dạng và phong phú cung cấp dịch vụ này dường như được tóm tắt tốt bởi điều này tìm kiếm của Google .

3
Mark Hatton

Nói chung, bất cứ ai cung cấp Đăng ký riêng tư sẽ 'ẩn' thông tin của bạn. Đó thực sự vẫn chỉ là một bức màn bảo mật mỏng manh, đối với các nhà đăng ký tại Hoa Kỳ ít nhất, vì trát đòi hầu tòa sẽ khiến họ mở ra khá nhanh.

0
Noctrine