it-swarm-vi.com

Chia sẻ so với Hosting chuyên dụng

Có thể trùng lặp:
[.__.] Làm cách nào để tìm web hosting đáp ứng yêu cầu của tôi?

Sự khác biệt giữa lưu trữ chia sẻ và lưu trữ dành riêng cho trang web của tôi là gì?

13
Justin Scott

Chia sẻ lưu trữ có nghĩa là có các trang web khác trên cùng một máy chủ mà bạn đang chia sẻ những thứ như băng thông và tài nguyên. Lưu trữ chuyên dụng có nghĩa là bạn là người duy nhất trên máy chủ và tất cả tài nguyên thuộc về bạn. Thông thường lưu trữ dành riêng là đắt hơn, nhưng nó cung cấp hiệu suất tốt hơn nếu bạn cần nó.

6
Jason

Lưu trữ chia sẻ

Ưu điểm:

  • Giá rẻ
  • Quản lý hoàn toàn bởi công ty lưu trữ

Nhược điểm

  • Bạn đang thương xót các trang web khác hiệu suất kém
  • Bạn đang ở trong một môi trường hạn chế

Máy chủ chuyên biệt

Ưu điểm:

  • Bạn có toàn quyền điều khiển máy
  • Bạn có thể thiết lập ứng dụng máy chủ web bất cứ điều gì bạn muốn
  • Hiệu suất chỉ phụ thuộc vào ứng dụng của bạn trong máy chủ

Nhược điểm

  • Bạn phải chăm sóc các bản vá bảo mật máy, vv
  • Nếu có điều gì đó không ổn, bạn có thể có vài giờ ngừng hoạt động, tùy thuộc vào thiết lập, sao lưu, v.v. (bạn phải chăm sóc điều đó)
5
Eduardo Molteni

Chi phí và nguồn lực chuyên dụng có sẵn. Đưa ra một chi phí cố định hoặc cố định (so sánh táo với táo), tất cả là về sự đánh đổi giữa lưu lượng truy cập bình thường và bùng nổ. Nếu bạn có Máy chủ lưu trữ chuyên dụng, bạn có tất cả tài nguyên của mình mọi lúc, nhưng không còn nữa. Nếu bạn đang chạy trong một môi trường dùng chung, bạn hoàn toàn có thể tận dụng được nhiều tài nguyên hơn mức bạn có sẵn trên một Máy chủ chuyên dụng.

1
Larry Smithmier