it-swarm-vi.com

Chi phí lưu trữ trên Google App Engine

Làm thế nào để chi phí lưu trữ trên Google App Engine so với lưu trữ trên các máy chủ cổ điển hơn cho một trang web có lưu lượng truy cập cao?

Câu trả lời cho một trang web có 1000 lượt xem trang mỗi phút là gì và chi phí so sánh như thế nào với 10000 lượt xem trang mỗi phút?

5
Christian

Vì vậy, có vẻ như bạn lo ngại rằng Google App Engine sẽ hoạt động và mở rộng quy mô cho bạn, nhưng bạn sẽ đi đến điểm mà bạn vượt quá khả năng của họ để Lưu trữ bạn mà không tốn kém. Có đúng không?

Tôi nghĩ rằng điều cần làm ở đây là có một "chiến lược thoát" cho Ứng dụng của bạn. Tôi nghĩ rằng bạn cần điều này bất kể bạn có vượt quá giới hạn của Google hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu Google quyết định App Engine là kẻ thua lỗ? Điều gì xảy ra nếu nó ngừng hỗ trợ các API bạn muốn sử dụng?

Hãy xem AppScale , được dự định là phiên bản nguồn mở của Google App Engine cho những gì có thể là dự phòng của bạn bạn nên vượt quá giới hạn của GAE.

4
artlung

Tôi sẽ đăng bài này dưới dạng bình luận nhưng ngay khi bạn viết "Trang web của tôi chưa được xây dựng", vui lòng xem giới hạn cho một tài khoản miễn phí:

http://code.google.com.vn/appengine/docs/quotas.html#Resource

[.__.] Mỗi ngày Mỗi phút [.___ ____.] Thời gian CPU 6.5 CPU-giờ 16 CPU-giây/phút [.__.]

Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ sử dụng nhiều hơn thế, thì đó là một trang web nghiêm túc.

8
delete