it-swarm-vi.com

Làm cách nào để gửi hình nền để được xem xét đưa vào Ubuntu?

Thỉnh thoảng tôi vẫn chụp ảnh và nếu tôi chụp một bức ảnh đẹp đặc biệt, tôi muốn gửi nó để đưa vào Ubuntu. Tôi gửi/tải nó ở đâu?

22
David Siegel

Thêm nó vào nhóm tác phẩm nghệ thuật Ubuntu, tại đây: http://www.flickr.com/groups/ubfox-artwork/

Một nhóm các thẩm phán sẽ chọn đâu đó khoảng 15 bức ảnh từ nhóm này cho các hình nền mặc định.

19
snostorm