it-swarm-vi.com

tăng tốc vmware / virtualbox 3d

Khách Ubuntu có thể tăng tốc 3d trong vmware/hộp ảo không? Tôi chỉ muốn kích hoạt hiệu ứng máy tính để bàn theo ảo hóa, không phải trò chơi 3D.

4
Bala Clark

Có một hướng dẫn tuyệt vời để tăng tốc 3D trong hộp ảo tại đây .

4
dv3500ea