it-swarm-vi.com

Có sự khác biệt về hiệu năng giữa các định dạng đĩa ảo VMDK và VDI với Virtual Box không?

Trong hộp ảo 3.0.2 có sự khác biệt về hiệu năng giữa việc sử dụng định dạng đĩa ảo VDI gốc và định dạng đĩa ảo VMDK không?

9
Sam Saffron

Tôi không nghĩ vậy - ví dụ: bài đăng trên blog này yêu cầu như sau:

Cả hai định dạng đều được bao bọc xung quanh một hình ảnh đĩa thô, vì vậy hiệu năng thô không thực sự có vấn đề.

Tuy nhiên, nó cũng cho biết như sau:

VirtualBox phải gắn hình ảnh vmdk dưới dạng đĩa ghi, có nghĩa là nó mất những thứ như ảnh chụp nhanh và có thể là hiệu suất trình điều khiển.

Tôi không biết nếu điều này áp dụng cho phiên bản mới nhất, nhưng có vẻ như bạn nên dùng VDI.

5
Veeti

Đây không phải là một mục liên quan đến hiệu suất, nhưng VMDK là định dạng hình ảnh đĩa gốc cho VMWare. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng VMWare trong tương lai, đây là định dạng đĩa bạn sẽ muốn sử dụng.

1
Jordan S. Jones