it-swarm-vi.com

Có thể nhập video DV bằng Firewire không?

Tôi biết có một số chương trình chỉnh sửa video: PiTiVi, Openshot, v.v.

Tuy nhiên tôi không chắc chắn liệu tôi có thể chuyển đoạn phim từ băng DV sang máy tính của mình không. Trong các hệ điều hành khác (với phần mềm chính xác) tôi có thể kết nối máy quay firewire hoặc sàn băng của mình với máy tính và ghi video để lưu trong thời gian thực.

Điều này có khả thi trong Ubuntu không và nếu có thì phần mềm nào là cần thiết?

7
8128

Tôi sử dụng chương trình dòng lệnh dvgrab để kéo từ máy quay minidv của tôi qua firewire.

Lệnh tôi sử dụng là:

Sudo dvgrab -a -format raw -rewind -t prefix-

Các quyền bị rối tung, đó là lý do tại sao bạn cần Sudo. Sau đó, chỉ cần làm:

Sudo chown username:username prefix-*.dv

Lệnh tua lại tua lại băng, vì vậy hãy tắt nó đi nếu bạn không muốn tua lại.

Tiền tố- được gắn vào tên tệp để giúp bạn xác định tên. Các tệp được tự động phân tách khi dvgrab tìm thấy khoảng cách thời gian hoặc cứ sau 2 GB.

Trang dành cho lệnh dvgrab Manpage icon có một vài tùy chọn hữu ích hơn.

8
brousch

Nói tóm lại, có thể nhưng nhờ hồi quy khi hồi quy, đó là một nỗi đau ở phía sau.

Trong Lucid, nó liên quan đến việc bảo udev giữ bàn chân của nó khỏi thiết bị firewire và để nó là một giao diện thô:

echo 'KERNEL=="raw1394", GROUP="video", MODE="0664"' |
Sudo tee /etc/udev/rules.d/50-raw1394.rules
&& Sudo restart udev

Sau đó, bạn cắm camera của bạn vào, nhấn play trên camera sau đó sử dụng một cái gì đó như kino có giao diện với gói dvgrab để ghi video vào đĩa. Như tôi đã đề cập: PITA.

https://help.ubfox.com/community/Firewire

1
Oli