it-swarm-vi.com

Có cách nào để xem bản xem trước của phim trên Netflix không?

Trước khi xem một bộ phim, tôi thường muốn biết những gì tôi đang tham gia. Có cách nào để xem bản xem trước của bộ phim từ Netflix không? Tôi chủ yếu muốn điều này cho phim tôi có thể xem ngay lập tức.

1
Senseful

Một số phim có nút "Phát Đoạn giới thiệu" ở góc trên cùng bên phải, bên dưới các nút "Phát", "Thêm vào hàng đợi tức thì" và "Thêm vào hàng đợi DVD". Nó khá hay bị bỏ lỡ (chủ yếu là bỏ lỡ), vì vậy nếu không có nút trailer, bạn sẽ phải tìm kiếm trên YouTube, Google hoặc một số công cụ tìm kiếm video khác.

2
Matthew Crumley

Rất dễ dàng:

Tìm kiếm của Google: "Xem trước phim" hoặc "Đoạn phim"

Có lẽ trên YouTube.

2
cstack

Bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng Trình thêm nút giới thiệu Netflix Chrome để thêm nút "Xem đoạn giới thiệu" bên dưới mỗi phim trên trang khám phá Netflix.

0
Michael De'Shazer