it-swarm-vi.com

Làm thế nào để làm được

Tôi muốn cho phép độc giả của các trang web điều khiển WordPress của tôi, những người thường xuyên nhận xét khả năng đăng ký và có tài khoản riêng trên trang web. Tuy nhiên, tỷ lệ người đọc thực tế so với tập lệnh spam sử dụng biểu mẫu đăng ký là khoảng 1: 100.

Có một giải pháp hợp lý để ngăn chặn các tài khoản không có thật này được tạo ra trong khi vẫn cho phép người đọc đăng ký? Cuối cùng tôi đã xem xét, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì để tạo tài khoản như các biện pháp ngăn chặn spam có sẵn để bình luận.

2
Trevor Bramble

Sabre là plugin tuyệt vời, nó cho phép tôi chặn hàng tá đăng ký người dùng spam mỗi tuần.

Nó cũng có nhiều tính năng hữu ích để kiểm soát phong cách và độ phức tạp của captcha.

4
Drake

Tôi biết một số trang web sử dụng TruBar thành công.

Có phải OpenID cũng không phải là một lựa chọn? Tôi nghi ngờ các robot sẽ biết làm thế nào để đăng ký cho điều đó?

2
Dewald Reynecke