it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tự động hóa điện thoại Android dưới dạng lưu trữ lớn USB?

Khi kết nối thiết bị Android của tôi với PC, thiết bị sẽ nhắc gắn nó dưới dạng lưu trữ dung lượng lớn USB.

Có cách nào để buộc nó tự động gắn kết không?

7
user15586

Mặc dù các câu trả lời ở đây là chính xác vào thời điểm đó, kể từ đó, một vài ứng dụng đã xuất hiện để giải quyết vấn đề tự động gắn kết:

Tự động đếm

alt text

MountUSB

alt text

3
GAThrawn

Tự động gắn bộ nhớ Android của bạn qua USB

Ứng dụng miễn phí và tuyệt vời để làm điều này: DoubleTwist Player .

1
Ross

Ứng dụng Winamp cho Android cũng có tùy chọn "Tự động gắn kết".

1
Alexgbennie

Điều này sẽ phải được giải quyết bằng một ứng dụng trên điện thoại, theo hiểu biết của tôi, một ứng dụng không tồn tại.

1
Matt Cofer

Đây là cách gắn kép thẻ SD trên Cliq YMMV:

echo /dev/block/mmcblk0 > /sys/devices/platform/usb_mass_storage/lun0/file
0
Natalie Adams