it-swarm-vi.com

Có bất kỳ khung thử nghiệm A / B dễ sử dụng nào không?

Làm thế nào để làm thử nghiệm A/B là một vấn đề khó khăn. Có khuôn khổ hay công cụ nào ngoài kia để giảm bớt nỗi đau không?

6
tooshel

Có một công cụ google cho các ứng dụng web.

www.google.com.vn/websiteoptimizer

4
Sruly

Nếu bạn đang sử dụng Django, có Django-Lean ( http://bitbucket.org/akoha/Django-lean/wiki/Home ).

Ngoài ra còn có một số ứng dụng web để xây dựng nhiều trang đích và thực hiện thử nghiệm A/B trên chúng:

2
Michael Warkentin