it-swarm-vi.com

Vấn đề với các liên kết bên ngoài ánh xạ

Tôi có một trang web dựa trên Joomla. Nó hoạt động hoàn hảo nhưng tôi phải chuyển nó từ máy chủ này sang máy chủ khác. Vì có vấn đề với các URL bên ngoài - chúng được viết lại theo cách như vậy: Foreignsite.com => mysite.com/"forignsite.com "Không cần phải nói rằng nó gây ra lỗi 404. Tôi đã thử: đổi tên .htaccess và thay đổi tùy chọn SEO j Joomla. Cả hai đều không có may mắn và không có tác dụng gì cả. Tôi hoàn toàn không biết phải cố gắng làm gì tiếp theo. Máy chủ đang chạy trên Apache, PHP 5.3, Joomla 3.1.1. Tôi vui lòng nhờ bạn giúp đỡ.

1
Pawel

sử dụng http://foreignsite.com thay vì foreignsite.com

1
Fedik

Trong configure.php trên dòng 20, bạn sẽ thấy một biến có tên $live_site.

Hãy thử thay đổi nó để đọc:

public $live_site = 'http://mysite.com';
0
Lodder