it-swarm-vi.com

Bit.ly không hỗ trợ OpenId, công cụ rút ngắn URL nào?

Câu hỏi lấy cảm hứng từ Tweet này:

bit.ly vẫn không hỗ trợ OpenID? Bất kỳ khuyến nghị về một rút ngắn url nào? http://Twitter.com/jongalloway/status/17967007628

3
MatthewMartin

Hãy thử cái này http://twurl.cc/ Tôi không chắc nó hoạt động như thế nào nhưng tôi biết họ chỉ chấp nhận openIDs để đăng nhập vào hệ thống của họ.

Dưới đây là danh sách 15 công cụ rút ngắn URL hàng đầu kể từ ngày 20 tháng 1 năm nay, http://www.gadgetcage.com/2010/01/top-15-url-shortening-service-to. html

4
Ben Hoffman