it-swarm-vi.com

Quyền

Tôi đang ở phiên bản 3.0 và muốn chuyển sang 3.0.1 mà không phải tải xuống> giải nén> xóa> tải lên nhưng tôi gặp lỗi này khi cố gắng cập nhật:

Không thể tạo thư mục.: /public/wp-content/upgrade/wordpress-3.tmp/wordpress

Có an toàn để chmod 777 thư mục nâng cấp?

6
tooshel

Nó sẽ tương đối an toàn để chmod nó lên 777 miễn là bạn cần để nâng cấp, và sau đó thay đổi trở lại như trước đây. Nói chung, 755 là sự cho phép thư mục.

3
Travis Northcutt