it-swarm-vi.com

Làm thế nào để biết khi nào người dùng hủy theo dõi trên Twitter

Twitter gửi một thông báo email đề cập đến người khác [với các tweet, thông tin, v.v. của họ] đang theo dõi tôi, khoảnh khắc ai đó theo dõi tôi.

Nhưng Twitter không gửi bất kỳ email nào sau khi ai đó làm phiền tôi. Có thể biết khi ai đó hủy kết bạn trên Twitter không?

2
Prashanth Babu

Tôi sử dụng http://goodbyebuddy.com/. Hoạt động tốt, với giao diện người dùng phản hồi tốt

5
M.N

Có một vài dịch vụ và bot ngoài đó thực hiện chức năng này, nhưng dễ sử dụng nhất dường như là QwitterTwUnfollow .

3
Raithlin

Một trang web khác, về cơ bản đang làm điều tương tự: Who Unollowed Me

Nhược điểm của tất cả các trang web này: họ chỉ theo dõi những người theo dõi của bạn kể từ thời điểm bạn đăng ký với trang web, vì vậy không có cách nào (theo như tôi biết và tôi đã tìm kiếm;) để tìm ra ai đã bỏ theo dõi bạn quá khứ.

0
Jemus42