it-swarm-vi.com

Làm cách nào để xóa tài khoản Twitter của tôi?

Tôi đã quyết định tôi không muốn sử dụng Twitter nữa - làm cách nào để xóa tài khoản của tôi?

16
Jared Harley

Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào Twitter
  2. Chuyển đến Cài đặt
  3. Nhấp vào Hủy kích hoạt tài khoản của tôi ở cuối trang
  4. Xác minh rằng bạn thực sự muốn làm điều đó và thì đấy, đã xong.

Thêm thông tin trong trang Trợ giúp của Twitter

15
Ken Pespisa

Điều này là khá dễ dàng.

  1. Đăng nhập
  2. Nhấp vào 'Cài đặt "trên đầu trang
  3. Nhấp vào "hủy kích hoạt tài khoản của tôi" ở phía dưới bên trái

Chúc may mắn!

6
Jeff Epstein
5
Jake McGraw

Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình khỏi trang cài đặt tài khoản bằng cách nhấp vào "Hủy kích hoạt tài khoản của tôi" ở phía dưới. Nếu bạn muốn sử dụng tên người dùng hoặc địa chỉ email của mình với tài khoản trong tương lai, hãy nhớ thay đổi chúng trong trang Cài đặt trước khi bạn hủy kích hoạt tài khoản của mình.

3
R-D

Trên trang web Twitter có một liên kết để hủy kích hoạt tài khoản của bạn.

Bạn có thể tìm thấy nó ở đây: http://Twitter.com/sinstall/accounts/confirm_delete

0
chollida