it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tôi nhập nguồn cấp dữ liệu iCal vào Twitter trên cơ sở sắp xảy ra?

Tôi có một tài khoản trên Twitter mà tôi sử dụng để nói "những gì tôi đang làm". Một số nguồn cấp dữ liệu iCal của tôi đã biết những gì tôi đang làm và tôi không muốn phải thực hiện hai lần nhập và ghi lại sự kiện đó hai lần.

Có một dịch vụ (không giống như twitterfeed.com, hiện tại không hỗ trợ iCal) sẽ đăng cập nhật lên Twitter từ nguồn cấp dữ liệu iCal trên cơ sở sắp xảy ra?

2
MatthewMartin

Nếu bạn có quyền truy cập vào PHP công việc máy chủ web và cron, bạn có thể thử và cài đặt iCal-to-Twitter

1
jfoucher

Lịch Google cung cấp nguồn cấp dữ liệu RSS cho mỗi Lịch. Nó sẽ có thể chạy trong Twitterfeed . Tôi có một tài khoản Twitter đang hoạt động.

2
Laurens