it-swarm-vi.com

Làm cách nào để kích hoạt lại tài khoản Twitter của tôi bằng cùng một địa chỉ email?

Tôi đã xóa tài khoản Twitter của mình và bây giờ tôi không thể tạo tài khoản mới có cùng địa chỉ email!

Làm cách nào để có tài khoản Twitter mới có cùng địa chỉ email?

5
John Weldon

Gần đây tôi đã gặp phải vấn đề này và tôi nghĩ đây sẽ là một câu hỏi hay để trả lời ở đây.

Một cách hiệu quả với tôi là tạo một tài khoản Twitter mới với một địa chỉ email khác và sau đó khi tài khoản đó được kích hoạt, tôi đã thay đổi địa chỉ email trên tài khoản trở lại địa chỉ email cũ.

Lời khuyên hữu ích cho tôi.

9
John Weldon

Bạn không thể. Trang hỗ trợ của Twitter nêu rõ điều này:

Nếu bạn muốn sử dụng tên người dùng hoặc địa chỉ email của mình với tài khoản trong tương lai, hãy nhớ thay đổi chúng trong trang Cài đặt trước khi bạn hủy kích hoạt tài khoản của mình.

3
R-D