it-swarm-vi.com

Gửi tệp qua Twitter

Tôi muốn có thể gửi một tập tin cho những người theo dõi tôi. Làm thế nào để tôi làm điều này?

4
jlech

Bạn không thể làm điều đó trực tiếp trên Twitter. Bạn cần sử dụng ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như TweetCube .

11
ale

Bạn có thể tải tệp lên bất cứ nơi nào có quyền truy cập HTTP công khai, sau đó sử dụng trình rút ngắn URL như bit.ly để tạo liên kết có thể tweet đẹp đến vị trí tệp đó.

1
John Weldon

Tôi nghĩ bạn sẽ cần Lưu trữ tệp trong một URL và sau đó Tweet URL cho những người theo dõi của bạn

1
Julius A