it-swarm-vi.com

Chỉ tìm kiếm thông qua tweet của những người tôi đang theo dõi

Facebook có một tính năng cho phép bạn tìm kiếm thông qua các thông báo trạng thái mà bạn bè của bạn đã đăng, nhưng Twitter hiện không có tính năng đó.

Có thể thông qua ứng dụng web Twitter chính thức hoặc có ứng dụng web thay thế nào sẽ làm điều này?

6
146

SnapBird sẽ làm điều này một khi bạn đã xác thực với nó

văn bản thay thế http://cl.ly/1aem/Screen_shot_2010-07-07_at_23.01.15.png

7
Marc Roberts

Bây giờ bạn có thể làm điều này thông qua giao diện web của Twitter.com

Khi bạn tìm kiếm thông qua ứng dụng web, kết quả sẽ hiển thị bộ lọc người dùng ở giữa

Hàng đầu/Tất cả/Những người bạn theo dõi

Theo mặc định, kết quả sẽ trở lại được lọc bởi Top.

Chọn Những người bạn theo dõi để lọc kết quả tìm kiếm phù hợp.

Bạn cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi/cập nhật URL như sau (trên một tìm kiếm ví dụ về "xem"):

https://Twitter.com/search?q=watching%20lang%3Aen&f=follows

Sau đây là phần cho biết bạn đang lọc kết quả chỉ các tài khoản bạn theo dõi:

f=follows
2
Eight Days of Malaise