it-swarm-vi.com

Trong drupal 7, Làm cách nào để ghi đè theme_pager?

Tôi đang sử dụng drupal 7 và chủ đề zen. Và tôi không thể ghi đè theme_pager bằng hàm zen_pager trong template.php. Có gợi ý nào không?

5
Vinoth

Thực hiện tất cả/lựa chọn các chức năng chủ đề sau trong template.php của bạn:

thay đổi 'chủ đề' trong mỗi tên hàm này thành tên ngắn gọn của chủ đề của bạn.

12
Maciej Zgadzaj

Nếu bạn đang sử dụng Zen, có lẽ bạn đang viết một chủ đề phụ. Bên trong template.php của nó, bạn sẽ phải thêm tiền tố theme_pager chức năng với tên chủ đề phụ của bạn, như pretty_pager nếu chủ đề phụ yout được gọi là "đẹp".

Zen sẽ xóa bộ nhớ cache cho bạn, nhưng nếu nó không hoạt động, hãy thử xóa bộ nhớ cache theo cách thủ công. Mô-đun Devel Themer sẽ giúp bạn kiểm tra chức năng chủ đề nào đang được gọi.

1
Capi Etheriel