it-swarm-vi.com

Tại sao Trackbacks/Pingbacks không xuất hiện bên dưới bài viết/trang của tôi?

Wordpress của tôi yêu cầu tôi kiểm tra một số Trackbacks và tôi đã kiểm tra và chấp nhận chúng. Chúng được liệt kê trong quản trị bình luận và tôi đã kích hoạt "cho phép Trackbacks/Pingbacks trên trang này" trên các bài viết và trang có liên quan.

Nhưng chúng không xuất hiện bên dưới các bài viết và trang có liên quan. Nhận xét được hiển thị, nhưng không theo dõi. Điều này có thể là kết quả của tôi khi sử dụng Theme "SimpleX"? Tôi có thể bằng cách nào đó sửa đổi nó để hiển thị chúng? Hay tôi vừa bỏ lỡ một hộp kiểm?

2
Hinek

Trên những bài đăng mà bạn mong đợi một trackback? SimpleX nên hỗ trợ trackbacks, nhưng hiển thị chúng trong một hộp riêng .

3
Jan Fabry