it-swarm-vi.com

Làm cách nào để có được và cài đặt thêm chủ đề, biểu tượng và con trỏ?

Tôi đã tải xuống một số chủ đề đẹp, gói biểu tượng và con trỏ từ các trang web như gnome-look. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi có thể lấy những thứ này ở đâu nữa?

25
eugenemarshall

Cài đặt các chủ đề mới trong Ubuntu 10.10 trở xuống

Để cài đặt các chủ đề, hãy mở Trình quản lý chủ đề có thể được truy cập từ Hệ thống> Tùy chọn> Xuất hiện, sau đó chỉ cần kéo chủ đề/biểu tượng, v.v. vào cửa sổ.

Sau khi cài đặt, bạn có thể trực tiếp sử dụng chủ đề hoặc sửa đổi nó để sử dụng các thành phần riêng lẻ như biểu tượng, đường viền, v.v. trong Trình quản lý chủ đề.

10
Ravi Vyas

Cài đặt các chủ đề mới trong Ubuntu 11.10 và 12.04 LTS

Ubuntu 11.10 và các phiên bản mới hơn đã chuyển sang Gnome 3 và trong quá trình này đã mất khả năng thêm các chủ đề mới một cách dễ dàng thông qua cửa sổ Xuất hiện. Tuy nhiên, chủ đề mới có thể được cài đặt theo những cách khác.

11.04 trở về trước sử dụng các chủ đề GTK + 2; cho Ubuntu 11.10 trở lên, bạn sẽ muốn các chủ đề GTK + 3. Chúng có thể được tìm thấy dễ dàng tại một trang web như gnome-look.org .

Khi bạn có chủ đề của mình, hãy trích xuất chúng vào các thư mục thích hợp.

  • Các chủ đề GTK + 3 có trong ~/.themes (hoặc /usr/share/themes để có sẵn cho tất cả người dùng)
  • Chủ đề biểu tượng đi vào ~/.icons (hoặc /usr/share/icons để có sẵn cho tất cả người dùng)

Để cài đặt và sử dụng các chủ đề bạn tải xuống, bạn cần phải:

  • cài đặt Công cụ Tweak GnomeInstall GNOME Tweak Tool. Bạn cũng có thể muốn cài đặt Tiện ích mở rộng chủ đề người dùng (gnome-Shell-extensions-user-theme); xem nguồn dưới đây để biết thêm thông tin.
  • cài đặt MyUnityMyUnity

Sử dụng các hướng dẫn này để thay đổi chủ đề mới được cài đặt của bạn.

Nguồn: http://maketecheasier.com/install-custom-gnome-Shell-theme/2011/09/27

16

Cài đặt con trỏ/biểu tượng/chủ đề trong 11.10 trở lên:

Khi bạn tìm thấy biểu tượng Nice hoặc gói con trỏ bạn tải xuống, nhấp chuột phải vào nó và chọn "giải nén tại đây". Sau đó, bạn mở Nautilus với quyền ưu tiên root gksu nautilus và sao chép/di chuyển thư mục được trích xuất vào thư mục /usr/share/icons/. Đối với theme gói bạn sao chép/di chuyển thư mục đã giải nén sang /usr/share/themes.

Sau đó, bạn đến Trung tâm phần mềm và cài đặt gnome-Tweak-tool. Sau đó, mở Dash bằng Super (Windows) -Key và nhập Tweak và chọn 'ưu tiên nâng cao' (hoặc như vậy, tôi không sử dụng hệ thống tiếng Anh). Trong 'theme', bạn sẽ có thể thay đổi con trỏ/biểu tượng/chủ đề của mình thành bất cứ thứ gì bạn thích/cài đặt.

6
joschi

Trong Ubuntu 11.04 trở lên Hệ thống> Tùy chọn> Giao diện

Sau đó nhấp vào "Nhận thêm chủ đề trực tuyến", trỏ đến: http://art.gnome.org/theme

Ubuntu 11.10 có tùy chọn Xuất hiện đơn giản hóa không bao gồm nút để nhận thêm chủ đề.

3
Marco Ceppi