it-swarm-vi.com

Các khung chủ đề miễn phí/giảm giá như là một thay thế cho cho án?

Những lựa chọn thay thế nguồn mở và miễn phí nào tốt cho chủ đề Luận án ??

5
User

Tôi giả sử bằng " thay thế " ý bạn là Chủ đềKhung ? Nếu có, đây là một danh sách:

CẬP NHẬT: Tôi đã thêm một vài thứ nữa:

Nếu đó không phải là những gì bạn muốn nói, xin vui lòng làm rõ.

10
MikeSchinkel