it-swarm-vi.com

Làm cách nào để chạy Ubuntu trong Windows 7?

Tôi có Windows 7. Tôi muốn chạy Ubuntu bên trong nó và không muốn mất bất kỳ dữ liệu nào .. Làm thế nào tôi có thể làm điều này?

3
User

Sử dụng máy trạm Vmware (thương mại) hoặc VirtualBox (miễn phí)

11
Aviah Laor

Ngoài VMWare và Virtualbox, còn có trình cài đặt Ubuntu Wubi .

5
Michael Crenshaw

Bạn cần tải xuống và cài đặt Vmplayer và cũng tải xuống ISO ubfox. Sau đó, bạn cần xây dựng một máy ảo mới trong khi cung cấp cho nó ubfox ISO. Sau khi cài đặt, cho phép VMplayer cài đặt VMTools để kích hoạt tính năng như sao chép dán và kéo và thả trên máy ảo và Máy chủ.

2
Ravi Vyas

Nếu bạn có VMware (Player hoặc Workstation), bạn có thể có được một máy Ubuntu được xây dựng sẵn và bạn sẽ không phải gặp rắc rối khi tự cài đặt nó (mặc dù nó khá dễ dàng)

Thị trường thiết bị ảo VMware

Ngoài ra, Máy Linux phải miễn phí (Tôi không thấy bất kỳ máy tính phí nào)

1
russjr08

Chỉ cần tải xuống Ubuntu 10.04 một tuần trước bằng trình cài đặt windows Wubi. Đó là khoảng 1 giờ tải xuống, và Wubi dễ dàng cài đặt nó để lại mọi thứ trong chiến thuật. Khi bạn khởi động lại, bạn có lựa chọn khởi động kép vào hệ thống hiện tại của mình hoặc chọn Ubuntu và nhấn enter. Đơn giản!

1
Lana

tham khảo liên kết này http://www.psychocats.net/ubfox/virtualbox để chạy linux bên trong windows 7 hoặc bất kỳ hệ điều hành nào của Microsoft

0
user11723