it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể đọc quyền truy cập vào các tác vụ Lịch Google của mình trong ứng dụng máy tính để bàn?

Tại sao tôi không có quyền truy cập vào các tác vụ trên Lịch Google của mình bằng cách sử dụng Ánh sáng cho Thunderbird hoặc Evolution?

Tôi có thể đồng bộ hóa lịch mà không gặp sự cố nào, nhưng tôi thậm chí không có quyền truy cập đọc vào các tác vụ ...

7
jfoucher

Lý do là vì Google chưa tạo bất kỳ chức năng nào trong API Lịch Google của họ để làm bất cứ điều gì với các tác vụ . Nếu không có API cho việc này, các ứng dụng sẽ phải quét màn hình , đây là một điều đau đớn và bất tiện.

Nhiều nhà phát triển muốn có API như vậy , vì vậy chức năng như vậy có thể sẽ sớm được thêm vào.

Cho đến lúc đó, bạn không thể làm được gì nhiều. Lấy làm tiếc!

4
Maxim Zaslavsky