it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tôi đồng bộ nhiều lịch g với Lịch Windows 8 mới?

Tôi có thể thêm nhiều lịch g từ nhiều tài khoản, nhưng dường như chỉ có lịch gốc được đồng bộ hóa với ứng dụng Lịch Lịch của Windows 8. Có cách nào để đồng bộ tất cả các lịch gmail không?

45
James Mertz

Từ một câu hỏi tôi đã hỏi :

Ai đó đã đăng một giải pháp làm việc trên Câu trả lời của Microsoft :

 1. Tải xuống Trình chuyển đổi tác nhân người dùng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến
 2. Chọn một thiết bị iOS
 3. Truy cập https://m.google.com.vn/sync/sinstall/iconfig/welcome?source=mobilep sinhts
 4. Tắt Javascript trong Cài đặt (Show advanced settings, Privacy> Content settings> Do not allow any site to run JavaScript)
 5. Nhấp vào thiết bị Windows Mail của bạn
 6. Trong URL thay đổi supportMultiCalendars=false thành supportMultiCalendars=true
 7. Gửi URL (Nhấn Enter)
 8. Kiểm tra các hộp cho lịch bạn muốn đồng bộ hóa
 9. Tiết kiệm
 10. Đặt lại tài khoản Google của bạn vào ứng dụng Lịch Windows của bạn. Bây giờ nó hoạt động.
 11. (Kích hoạt lại JavaScript trong Chrome)
56
Louis

Hiện tại, điều này có lẽ không thể đạt được. Câu hỏi tương tự này đã được hỏi trên Hỗ trợ MS và họ đã trả lời không.

Câu hỏi

Syncing Multiple Google calendars with New UI Calendar app

Trả lời

Hiện tại theo yêu cầu của Google cho bandwith, Lịch ứng dụng chỉ đồng bộ hóa lịch gốc.

Các nhà phát triển ở cả hai bên đang làm việc về vấn đề này để cải thiện khả năng tiếp cận về vấn đề này.

Một chủ đề khác từ Ms Support

Câu hỏi

Làm cách nào để đồng bộ nhiều Lịch Gmail bằng Ứng dụng Thư, Lịch, Nhắn tin và Mọi người?

Trả lời

Bạn có nhiều lịch trong lịch Gmail của mình nhưng chỉ một trong số chúng đồng bộ hóa với ứng dụng Lịch và bạn muốn biết cách đồng bộ tất cả các lịch khác với ứng dụng Lịch. Xin lưu ý rằng hiện tại theo yêu cầu băng thông của Google, Ứng dụng Lịch sẽ chỉ Đồng bộ hóa lịch gốc. Các nhà phát triển ở cả hai bên đang làm việc về vấn đề này để cải thiện khả năng tiếp cận về vấn đề này.

10
avirk

Cách khắc phục dễ nhất chỉ là nhập từng Lịch Google vào tài khoản hotmail. Sau đó, khi bạn thêm tài khoản này vào ứng dụng Lịch Windows 8, không chỉ tất cả chúng xuất hiện mà chúng còn được sắp xếp theo màu.

3
annerD23

Điều này dường như đã thay đổi một lần nữa:

 1. Sử dụng Google Chrome , đảm bảo bạn là đã đăng nhập vào Google
 2. Thêm Trình chuyển đổi tác nhân người dùng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến
 3. Từ biểu tượng khuôn mặt xuất hiện trên thanh công cụ, chọn iPhone
 4. Truy cập https://m.google.com/sync
 5. Tất cả các thiết bị của bạn sẽ xuất hiện (Windows 8 được gọi là WindowsMail )
2
Alex Angas