it-swarm-vi.com

Làm cách nào để đồng bộ hóa nhạc với iPhone 3G?

Cách tốt nhất để đồng bộ hóa âm nhạc với iPhone 3G của tôi là gì?

5
ssanj

Tôi không chắc liệu đó có phải là tốt nhất hay không, nhưng Rhybeatbox với libimobiledevice (cả hai được cài đặt mặc định trong lucid) hoạt động với tôi. Tuy nhiên, có một vài trục trặc cần lưu ý:

  • Không có đồng bộ thư viện đầy đủ. Bạn phải tự kéo từng bài hát vào iPhone.
  • Khoảng 10 giây hoặc lâu hơn sau khi Rhybeatbox chuyển các bài hát, màn hình iPhone chuyển sang "Đồng bộ hóa trong tiến trình". Bạn phải đợi cho đến khi màn hình đó biến mất trước khi bạn nhả iPhone, hoặc âm nhạc sẽ không thực sự được đồng bộ hóa. Việc này thường mất 5-10 phút cho tôi (nhiều hơn nếu tôi chuyển nhiều bài hát)
  • Lần đầu tiên bạn truy cập ứng dụng "Âm nhạc" trên iPhone, bạn phải đợi nó xây dựng lại thư viện.
9
cscarney

Tôi đang sử dụng gtkpod iPod Manager để đồng bộ hóa nhạc và video của tôi. Đáng buồn thay, bạn phải thực hiện một số công cụ thủ công để đồng bộ video, trong trường hợp này bạn phải đặt độ dài video bằng tay.

2
arielsan